Državljanstvo


Za primitak u hrvatsko državljanstvo potrebno je u Konzulatu popuniti određeni obrazac, te dostaviti slijedeće dokumente:

  • javni dokument starijeg datuma iz kojeg je vidljivo da se stranka izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda (radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžba, indeks itd.). Ukoliko u navedenim dokumentima nema rubrike "narodnost" ipak je potrebno dostaviti preslike istih, kao i javne isprave roditelja kojima se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je stranka u bračnoj zajednici), ne stariji od 6 mjeseci;
  • ovjerenu presliku važeće identifikacijske isprave (vozačka dozvola, putovnica ili slično);
  • ako su zahtjevom roditelja obuhvaćena i malodobna djeca, potrebna je suglasnost drugog roditelja te za svako malodobno dijete izvod iz matične knjige rođenih. Djeca starija od 14 godina moraju dati pismenu suglasnost;
  • dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, prevedenu i ovjerenu kod javnog bilježnika,


Napomena: Uz sve isprave na stranom jeziku nužno je dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku.
Više informacija možete dobiti na:  
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/drzavljanstvo/stjecanje-hrvatskog-drzavljanstva/

Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva možete posjetiti web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: www.mup.hr.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana