Postupak izdavanja Hrvatske putovnice/putni list

PUTOVNICA

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Izdaje se s rokom važenja od 5 godina (osobama mlađim od 21 godina) ili s rokom važenja od 10 godina (osobama starijim od 21 godina). Ne postoji mogućnost upisa djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika. Djeci kao i svim ostalim osobama mlađim od 21 godina izdaje se vlastita putovnica s rokom važenja od 5 godina.

Građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice podnose nadležnom diplomatsko-konzularnom uredu Republike Hrvatske na čijem području neprekidno borave dulje od tri mjeseca.

Za maloljetne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnose jedan roditelj, samo kod prve putovnice je potrebna nazočnost oba roditelja zbog izjave o prebivalištu djeteta. Djeca starija od 12 godina trebaju prisustvovati prilikom podnošenja zahtjeva zajedno s jednim roditeljem, zbog potpisa i uzimanja otisaka prstiju.

Ako se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni ili ako iz nekih drugih razloga roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, zahtjev podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda ili nadležnog tijela za poslove starateljstva.

Zahtjev za izdavanje putovnice za poslovno nesposobne osobe podnosi zakonski zastupnik uz pismeno predočenje odluke nadležnog tijela.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • jednu fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasit fotografu da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu - detaljnije na http://www.mup.hr/44.aspx)
  • staru putnu ispravu (koju ćemo poništiti i vratiti; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio);
  • domovnicu;
  • rodni list;
  • dokaz o legalnom boravku na području Švicarske konfederacije (dozvola za boravak);
  • dokaz o identitetu (ukoliko je putovnica istekla, odnosno ukoliko se zahtjev postavlja prvi put).

 

Ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego što brak bude upisan u maticu rođenih i maticu vjenčanih u RH.

Konzularna pristojba za izradu putovnice iznosi 101 CHF za mlađe od 21 godine, a 133 CHF za starije od 21 godine. Zakonski rok za izdavanje putovnice je mjesec dana.
Plaćanje konzularnih pristojbi se obavlja isključivo putem uplatnice koja se dobije u konzularnom uredu Veleposlanstvu i uplaćuje u pošti ili putem Maestro, Master Card ili Visa.

PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE
Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u inozemstvu, građanin to odmah treba prijaviti nadležnoj policijskoj postaji u inozemstvu gdje putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijećen njezin nestanak.
Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik treba odmah dostaviti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu, odnosno Generalnom konzulatu u Zurichu, kako bi se nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice nevažećom. Za izdavanje rješenja plaća se zakonom propisana konzularna pristojba. Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, 10000 Zagreb). Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažećom i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", građanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

 

PUTNI LIST / IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice), isključivo u svrhu povratka u Republiku Hrvatsku. Izdaje ga veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku (najduže do 30 dana).

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno. Osoba mora dokazati svoj identitet, ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana