Vijesti

Bern, 04. prosinca 2020.

Preporuke za putovanja u Švicarsku Konfederaciju i Lihtenštajn

Hrvatska je odlukom švicarskih vlasti uvrštena na listu zemalja s velikim rizikom od zaraze koronavirusom. Od 14. prosinca 2020. sve osobe koje ulaze u Švicarsku Konfederaciju i Lihtenštajn iz Republike Hrvatske obavezne su putem on-line obrasca prijaviti se nadležnom kantonalnom tijelu i podvrgnuti se desetodnevnoj samoizolaciji.

Nema obveze testiranja te negativan test na koronavirus ne oslobađa od obaveze desetodnevne samoizolacije.

Izuzeća su moguća za sljedeće kategorije osoba (https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20201948/index.html):

- osobe u tranzitu

- osobe koje dolaze iz medicinskih ili neodgodivih poslovnih razloga, mogu u Švicarskoj  boraviti do 5 dana bez obaveze karantene

- osobe koje su kako putnici u transportu provele manje od 24 sata u područjima visokog rizika

- osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost transporta (osoba i dobara)

- osobe čija je djelatnost neodgodiva zbog potreba u zdravstvu, javne sigurnosti te koje su neophodne za funkcioniranje diplomatskih i konzularnih misija (radi izuzimanja od obaveze karantene ove kategorije osoba, potrebno je da poslodavac obrazloži i  dokaže kako bi njihova desetodnevna odsutnost onemogućila normalno funkcioniranje navedenih službi).

Za ostala izuzeća potrebno je obratiti se nadležnom kantonalnom uredu za javno zdravstvo. 

Aktualnoj listi zemalja i područja s visokim rizikom zaraze može se pristupiti putem sljedeće poveznice: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392

Dodatne informacije dostupne su putem sljedećih poveznica:

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Za putnike koji dolaze u Švicarsku otvoren je info telefon: +41 58 464 44 88 (dostupan dnevno od 6:00 do 23:00).