Vijesti

Bern, 03. lipnja 2020.

Objava biračima o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. godine.

Objava biračima o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. g

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 5. srpnja 2020. 
 
Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu održat će se u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. 

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. 

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.
 
Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Građani. 

Rok za podnošenje zahtjeva istječe u
srijedu, 24. lipnja 2020.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača.

Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

a) PRIVREMENI UPIS-ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.

Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora.
Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moći će glasovati samo na biračkom mjestu koje će odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.

Iznimno, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istoga grada ili općine, ukoliko će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slučaju, birač glasuje na redovnom biračkom mjestu.

b) PRETHODNU REGISTRACIJU-ako žele glasovati u inozemstvu.

Birači se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu.

Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

2. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati:
 
-na biračkom mjestu naznačenom na potvrdi ili

-na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice, uključujući redovno biračko mjesto birača ili

-na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili
-na biračkom mjestu određenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.

II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. 

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

  • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili
  • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj. 

 III. e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poveznice na obrasce:

OBJAVA BIRAČIMA

ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

 

O B AV I J E S T   B I R A Č I M A

koji na dane izbora žele glasovati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Švicarskoj  Konfederaciji

VAŽNO: U ovom trenutku slijedom aktualnih antipandemijskih mjera još nije  dobivena suglasnost Švicarske Konfederacije za održavanje parlamentarnih izbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji. Ukoliko dobijemo navedenu suglasnost Švicarske Konfederacije do 24:00 sata 19. lipnja 2020.godine izbori će se moći održati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji.

Nakon dobivanja suglasnosti za održavanje izbora u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu pozvati će sve hrvatske državljane koji borave ili će se na dane izbora zateći na  području Švicarske Konfederacije da se odazovu na glasovanje na izborima koji će se u tom slučaju održati u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu, Thunstrasse 45, 3005 Bern ( za državljane RH koji borave ili se zateknu na području kantona Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Jura, Neuchatel, Solothurn, Ticino, Valais, Vaud, Ženeva, kao i Kneževine Lihtenštajn ) i Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu, Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich ( za državljane RH koji borave ili se zateknu na području kantona Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Oberwalden, Niederwalden, Graubünden, Zug, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Glarus, Aargau, Thurgau).

Glasačka mjesta biti će otvorena za glasanje u subotu i nedjelju 4. i 5. srpnja 2020. od 7:00 do 19:00 sati po lokalnom vremenu.

Za glasovanje u Veleposlanstvu RH u Bernu ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu potrebno je podnijeti zahtjev za registraciju.

Rok za podnošenje zahtjeva/registracije za glasanje istječe u srijedu, 24. lipnja 2020.

Zahtjevi za registraciju podnose se popunjavanjem obrasca za prethodnu ili aktivnu registraciju, osobno, u prostorijama veleposlanstva i konzulata u radno vrijeme predstavništva, a mogu se dostaviti i putem preporučene pošte na gore navedene adrese veleposlanstva i konzulata, kao i na e-mail adresu odgovarajućeg predstavništva.

Za glasanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu molimo slati zahtjeve na:

izbori.bern@mvep.hr

Za glasanje u  Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu molimo slati zahtjeve na:

izbori.zuerich@mvep.hr

Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastoručno potpisan i ako mu se priloži preslika važeće hrvatske identifikacijske isprave.

I  na dan glasovanja potrebno je sa sobom ponijeti važeću hrvatsku identifikacijsku ispravu.

Objava biračima o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. g kao i dodatne informacije dostupne su na sljedećim poveznicama:

http://www.mvep.hr/hr/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor/

https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317