Vijesti

Bern, 02. rujna 2020.

Najnovije stanje hrvatskih i švicarskih mjera u vezi virusa COVID19

Hrvatska i dalje u ovom trenutku (2. rujna 2020.g.) nije na švicarskoj listi rizičnih zemalja koja je na snazi od 20. kolovoza 2020.g. pa putnici hrvatski državljani koji imaju polazište iz Hrvatske i ulaze Švicarsku i dalje se ne moraju u roku od 48 sati javiti nadležnim kantonalnim vlastima niti ići u desetodnevnu samoizolaciju, a niti se testirati na koronavirus. Isto tako švicarski državljani i osobe koje imaju legalno reguliran boravak u Švicarskoj (među kojima su i švicarski turisti) pri povratku iz Hrvatske u Švicarsku također u ovom trenutku nemaju te obveze. 

Jedina promjena odnosi se na zračni prijevoz pri ulasku u Švicarsku, no ni ona ne ograničava hrvatske državljane i švicarske državljane pri ulasku u Švicarsku, ako im je polazište Hrvatska. Naime, Od 31. kolovoza više nije moguće ući u Švicarsku iz visoko rizične zemlje tranzitnim letom preko zemlje koja nije rizična(Hrvatska). Međutim, putnici koji putuju iz zemlje koja nije rizična(Hrvatska) moći će ući u Švicarsku čak i ako imaju usputno stajalište u zemlji s visokim rizikom, pod uvjetom da ne napuste tranzitno područje zračne luke. Do sada je bilo moguće zaobići ograničenja ulaska putovanjem kroz zračne luke u zemljama koje nisu na popisu visokog rizika.

Sve navedene informacije podložne su promjenama, stoga je prije kretanja na put potrebno provjeriti aktualne informacije i uvjete pod kojima je takav put izvediv. Informacije su dostupne na sljedećim poveznicama.

Stanje u Švicarskoj:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/entry-restrictions-to-third-countries.html

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html

Stanje u Hrvatskoj:

www.koronavirus.hr