Vijesti

Bern, 16. prosinca 2019.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biračima

Klasa: 013-03/19-01/2

Ur.broj: 521-CHE-01/SJ-19-7

Bern, 22. studenog 2019.

                              O B AV I J E S T   B I R A Č I M A

koji na dan izbora žele glasovati u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske uŠvicarskoj  konfederaciji

Vlada  Republike Hrvatske je 14. studenog 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika  Republike Hrvatske.

                                    

                                               Za dan održavanja izbora određena je

                                         nedjelja, 22. prosinca  2019.

                            glasovanje će trajati  od 7:00 do 19:00 sati.

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu  poziva sve hrvatske državljane koji borave ili će se na dan izbora zateći na  području Švicarske Konfederacije ili Kneževine Liechtenstein da se odazovu na glasovanje na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske  koji će se održati   u prostorijama Veleposlanstva RH u Bernu, Thunstrasse 45, 3005 Bern  i Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu, Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich.

 

                             Glasovati mogu svi hrvatski državljani koji se zaključno do

                                    srijede, 11.  prosinca 2019. godine

 

registriraju za glasovanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu.

 

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.

 

Birači, u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po određivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana prije dana održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega.

 

Zahtjevi za registraciju podnose se popunjavanjem obrasca osobno, u prostorijama veleposlanstva i konzulata u radno vrijeme predstavništva, a mogu se dostaviti i putem pošte na adresu veleposlanstva i konzulata, kao i na mail adrese  vrhbern@mvep.hr  ili zurich@mvep.hr.

 

Obrazac je dostupan u svim katoličkim misijama kao i većini aktivnih  hrvatskih udruga a  nalazi se  i na mrežnim stranicama veleposlanstva http://ch.mvep.hr/.

 

Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastoručno potpisan i ako mu se priloži preslika važeće hrvatske identifikacijske isprave.

 

I  na dan glasovanja potrebno je sa sobom ponijeti važeću hrvatsku identifikacijsku ispravu.

 

TKO SE MORA REGISTRIRATI

 

I.                   BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

i posjeduju važeću osobnu iskaznicu, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta te žele glasovati na biračkom mjestu u diplomatskoj misiji  ili konzularnom uredu moraju podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju

 

II.                BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

a)      i nemaju osobnu iskaznicu s  podatkom o prebivalištu izvan Republike   Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, moraju  podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.

 

b)      birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike  Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu ili konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. U slučaju da žele glasovati izvan područja za koje su  aktivno registrirani potrebno je zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije.

 

Napomena: Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje Veleposlanstvo ili Generalni konzulat RH.

 

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

 

 

Više informacija možete naći na web stranici Ministarstva uprave RH https://uprava.gov.hr.

 

                                                                                                          dr.sc. Andrea Bekić

                                                                                                              veleposlanica 

 

OBRAZAC AR PR Bern