SPROVODNICA (Odobrenje za prijevoz posmrtnih ostataka)

Za izdavanje sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka u Republiku Hrvatsku potrebno je dostaviti slijedeće isprave:

-           identifikacijsku ispravu preminule osobe;

-           liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti;

-           izvadak iz matice umrlih;

-           dokaz o državljanstvu preminule osobe;

-           ime i prezime osobe koja prati tijelo preminule osobe;

-           podaci o prijevozniku (zrakoplov, auto i sl.);

-           potvrda groblja o mjestu ukopa ukoliko se radi o osobi koja nije bila hrvatski državljanin.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebno predočiti potvrdu krematorija o kremiranju.

Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske potrebno je priložiti izvornik smrtnog lista na međunarodnom obrascu.