PUTOVNICA

Zahtjevu za izradu putovnice potrebno je priložiti:

-          osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva;

-          1 fotografiju („Passfoto“,35 x 45 mm) ;

-          putovnicu čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja će se poništiti i vratiti;

-          ukoliko na dozvoli boravka nije navedena adresa u inozemstvu, potrebno je priložiti potvrdu o adresi (Wohnsitzbescheinigung)

-          ukoliko se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put istom je, osim identifikacijske isprave, potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda Matičnog ureda o upisu u KD RH, Zaključak MUP-a o upisu u knjigu državljana RH ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo, ali uz obavezno navođenje rednog broja upisa u KD), te izvadak iz matice rođenih.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, nova putovnica ne može se izdati na novo prezime prije nego što je provedena prijava činjenice sklapanja braka iz inozemstva u matične knjige u Republici Hrvatskoj, uključujući tako i određeno prezime kojim se stranka dužna služiti u pravnom prometu.

Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje od 30 dana ukoliko osobni podaci nisu ažurirani ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.

Zahtjev za putovnicu podnosi se ukoliko su provedeni prethodni postupci  (prijava činjenice zaključenja braka, prijava rođenja djeteta, određivanja imena i prezimena u pravnom prometu i sl.).

Putovnica se preuzima osobno i ne šalje se poštom.

Punoljetna osoba zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno te izrađenu putovnicu preuzima osobno.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja, odnosno zakonski zastupnik. U iznimnim slučajevima jedan roditelj može podnijeti zahtjev za putovnicu, a drugi roditelj može preuzeti izrađenu putovnicu za dijete ili jedan roditelj treba imati ovjerenu pisanu suglasnost drugog roditelja za predavanje zahtjeva i preuzimanje putne isprave. Roditelji zahtjevu trebaju priložiti valjani identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu (rodni list) ili dokument o skrbništvu.

U slučajevima kad samo jedan roditelj ostvaruje punu roditeljsku skrb, sudsko rješenje ili odluka o tome moraju biti priznati i evidentirani kod nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti prisutno prilikom predaje zahtjeva za putovnicu.